Categories
Nyheter

RNU Kjøper Næringsparken

Alle formaliteter angående kjøp av den gamle Hydroparken mellom RNKS og RNU AS er på plass. RNKS gjennomførte sitt selskapsmøte på formiddagen i dag med et klart stemmende flertall for salg til RNU. Eneste gjenstående punkt er signering av kontrakt, det anses som en formalitet. Overtagelses dato er satt til 1.8.2021 og alle de ansatte […]

Categories
Nyheter

Nye søkbare midler til næringslivet i Tinn!

Tinn kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets kompensasjonsordning, blitt tildelt 516 000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning. Tinn kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, […]