Categories
Nyheter

Hva skal RNU bidra til?

Selskapets virksomhet består i å fremme næringsvirksomhet i kommunen med hovedfokus på lokal verdiskapning, trygging og etablering av arbeidsplasser gjennom utvikling av eksisterende virksomheter og tilrettelegging for nye.

Categories
Nyheter

Ledig stilling – Prosjektleder

Tinn Kommune fikk omstillingsstatus i 2015 etter nedleggelse av Rjukan sykehus. Statusen ble gitt for en periode på 3 år og er nå forlenget ut 2020. Bakgrunn for forlengelsen er at Tinn har hatt god fremdrift og kan vise til gode resultater. Det er søkt om statlige midler for videreføring også i 2021, dette avgjøres […]