Finansiering

På denne siden finner du informasjon om ulike fond og annen støtte du kan søke for å få midler til din bedrift eller næring.

Nye søkbare midler til næringslivet i Tinn! Les mer her.

VIRKEMIDLER FOR GRÜNDERE, NÆRINGSDRIVENDE OG LANDBRUK I TINN

Stiftelsen Næringsfondet for Tinn kommune og Tinn kommunes omstillingsprosjekt har satt av virkemidler som skal gå til å fremme næringsutvikling i Tinn.

Bedrifter eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra disse fire ulike ordningene:

SØKNADSKRITERIER

Søknadene må inneholde forretningsplan og budsjett for bedriften og det omsøkte tiltaket. Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret med forretningsadresse Tinn og ha mål om aktivitet i Tinn kommune.

Områder prioritert i kommunens nærings- og omstillingsplan skal ha prioritet. Det kreves egenfinansiering på 50%, hvorav 30% kan være i form av egen tid. Timesats maks kr 500,- pr. time.

Tilskuddet utbetales etter gjennomført prosjekt og basert på prosjektrapport med dokumenterte kostnader. For Næringsfondets ordinære virkemidler og innen landbruk under pkt. 2 og 3 gjelder egne ordninger. Midlene disponeres iht reglene for bagatellmessig støtte.

NÆRINGSFONDET

Næringsfondets gründerfond – En prøveordning med tilskudd engangsbeløp inntil 50.000 for oppstartsbedrifter

Næringsfondets ordinære virkemidler – tilskudd, garantier og lån

Næringsfondets avsatte tilskuddsmidler innen landbruk 

Søknader følger Næringsfondets ordinære vedtekter for framtidsrettede prosjekter innenfor følgende formål:

 1. Grunnlagsinvesteringer o.l. for tilrettelegging av ny næringsvirksomhet i Tinn kommune
 2. Industrireising og annen næringsvirksomhet i Tinn kommune
 3. Vegformål
 4. Planlegging, prosjektering, konsulent-oppdrag mv. innenfor formålene a) til c)
 5. Landbruksprosjekter
OMSTILLINGSMIDLER

Tilskudd til forstudier og forprosjekt med mål om utvikling av ny forretningsidé, forretningsplan, produkt, produksjonsprosess, marked, kompetanse og samarbeidstiltak.

KONTAKTINFORMASJON

Er du usikker på hvilken ordning du skal søke på eller har andre spørsmål knyttet til søknaden, ta kontakt med:

Næringsfondet // Steinar Ulla, tlf. 951 76 251
Landbruk // Knut Volland, tlf. 957 04 216
Omstilling // Olav Ulleren tlf. 908 81 309

Søknader til Næringsfondet rettes til: steinar.ulla@rnu.no
Næringsfondet for Tinn kommune, postboks 63, 3661 RJUKAN

Søknader om tilskuddsmidler innen Landbruk rettes til: knut.volland@tinn.kommune.no
Tinn kommune, enhet for plan og landbruk, postboks 14, 3661 RJUKAN

Søknader om omstillingsmidler rettes til: olav.ulleren@rnu.no
Rjukan Næringsutvikling AS, postboks 63, 3661 RJUKAN

Tinn Kommunes Næringsfond
Fondet ble opprettet etter endring av vedtekter i mai 1988 og formålet med det er å arbeide for å etablere ny næringsvirksomhet i Tinn kommune. Les mer om dette HER.


Søk på andre mulige finansieringssider her:


NAV – dagpenger under etablering

Er du arbeidsløs og ønsker å etablere egen virksomhet kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten. Ytelsen kan innvilges for to faser i etableringsforløpet: en utviklingsfase på inntil åtte måneder og en oppstartsfase på inntil fire måneder (12 måneder totalt). For å søke om dagpenger under etablering, er det et vilkår at du allerede mottar dagpenger.

For å finne ut om denne ordningen er aktuell for deg må du kontakte din veileder på ditt lokale NAV kontor.

Les mer: NAV sider om ordningen


Altinn har oversikt over et bredt spekter av støtteordninger for deg og din virksomhet.


Etablerere innen kunst og kultur ha muligheter som:


Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.


Stiftelser som kan gi støtte til prosjekter

 • Sparebankstiftelsen
  Sparebankstiftelsen gir støtte til prosjekter innen kunst, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter eller kulturminner.
 • Gjensidigestiftelsen
  Gjensidigestiftelsen støtter frivillig arbeid og frivillige organisasjoner.
 • Sparebankstiftelsen Telemark
  Sparebankstiftelsen Telemark ble gir støttet til ikke kommersielle prosjekter som bidrar til utvikling i samfunnet.