Categories
Nyheter nyheter

NY SØKNADSFRIST!

Søkbare midler til næringslivet i Tinn! Tinn kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets krisepakke fase 3, blitt tildelt 1.5 millioner kroner i kommunale næringsfondsmidler. Målgruppen er eksisterende virksomheter/bedrifter og gründere med org. nr. i Tinn kommune. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke […]

Categories
Nyheter

Hva skal RNU bidra til?

Selskapets virksomhet består i å fremme næringsvirksomhet i kommunen med hovedfokus på lokal verdiskapning, trygging og etablering av arbeidsplasser gjennom utvikling av eksisterende virksomheter og tilrettelegging for nye.