Categories
Nyheter nyheter

Corona; – å komme over kneiken og møte framtida.

Nest etter å begrense smittespredning og holde helsevesenet i god form, har forståelig nok folk, næringsliv og myndigheter vært mest opptatt av å berge det som berges kan av bedrifter, arbeidsplasser og privatøkonomi i den første perioden etter at sjokket kom, midt i mars. Det ble iverksatt en rekke pakker og ordninger med sikte på […]

Categories
Nyheter

Se mulighetene!

Vi håper at mange bruker den stille tida godt til å bli enda bedre den dagen kundene kommer tilbake. Tinns næringsliv har mange forutsetninger for å komme styrket ut av den omstillingen som denne krisen tvinger fram. Men det krever både optimisme, pågangsmot og at vi gjør gode grep for å møte en etterspørsel og […]