Categories
Nyheter

Næringslivet i Tinn vil ha nytte av kontantordningen fra Staten.

Torsdag kveld presenterte Regjeringen forslaget til kompensasjonstiltak for bedrifter som er rammet av corona-krisen. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med de største næringsorganisasjonene og LO. Så sant forslaget går gjennom i Stortinget og Eftas overvåkingsorgan, vil ordningen kunne tas i bruk fra midten av april.

Alle bedrifter og foretak som har dokumenterte inntektstap som følge av denne krisen vil kunne få dekt store deler av de faste kostnadene gjennom denne ordningen, med unntak av finansnæringen, energiforsyningen og noen andre som er kompensert særskilt. En forutsetning er likevel at bedriften under normale forhold er livskraftig.

Utover det, favner ordningen bredt, det gjelder også de bedrifter som ikke er pålagt stengt, men med omsetningsfall på mer enn 30%. Alle kostnader som er faste og som ikke lar seg fjerne på grunn av inntektssvikt/nedstenging blir delvis kompensert. Som eksempel er nevnt husleie og andre faste leieutgifter, energikostnader, forsikring, faste avgifter og regnskapstjenester. 

Summen av alle faste kostnader fra 12. mars og ut mai er grunnlaget for kompensasjon. 90% av disse blir kompensert for bedrifter som er pålagt stengt. Her er det ingen egenandel. For butikker, serveringssteder mm. som har mistet inntekter som følge av krisen multipliseres de faste kostnadene med prosent inntektstap i forhold til fjoråret. De får kompensert 80%, men blir og fratrukket en egenandel på 10.000 kr. Det er et gulv, og tak på utbetalinger på henholdsvis 5000kr og 30 millioner kroner.

Denne ordningen er aktuell for mange bedrifter i Tinn, og vil i tillegg til andre virkemidler bidra til at normalt oppegående  bedrifter og  foretak kan berge seg gjennom denne tøffe perioden.

Dette kan likevel virke komplisert. Ta kontakt med oss, regnskapsfører, eller gå inn på nettsiden til  skatteetaten eller den organisasjonen du eventuelt tilhører. Etter hvert vil det komme mer informasjon, eventuelt også justeringer.

Søknaden skal sendes og behandles digitalt. Det er selvsagt viktig at dokumentasjonen som blir lagt inn er korrekt. Selv om opplegget er basert på tillit, vil det bli utført etterkontroller,- slik som det ellers er med innrapportering til skatteetaten.