Categories
nyheter Nyheter

Corona; – å komme over kneiken og møte framtida.

Nest etter å begrense smittespredning og holde helsevesenet i god form, har forståelig nok folk, næringsliv og myndigheter vært mest opptatt av å berge det som berges kan av bedrifter, arbeidsplasser og privatøkonomi i den første perioden etter at sjokket kom, midt i mars. Det ble iverksatt en rekke pakker og ordninger med sikte på å redusere skadevirkningene på kort sikt.

Tiltakene er så mange at det er vanskelig, nesten umulig å ha full oversikt over for hver enkelt. Når det gjelder tiltak for å avhjelpe likviditeten og hindre tidlige konkurser er betalingsutsettelser på skatt og statlige avgifter, statsgaranti for banklån og kontanttilskudd til dekning av faste kostnader de mest aktuelle virkemidlene fra sentralt hold. Dette er ordninger som næringslivet i Tinn også vil ha nytte av, men som kan være krevende å håndtere. Det er derfor ingen skal å be om hjelp. Det beste rådet vil være å søke bistand hos den regnskapsføreren en benytter eller banken. Rjukan Næringsutvikling har også kapasitet og kompetanse til å veilede hvordan en skal ta seg fram i systemet. 

Den statlige kontantstøtteorningen er nå lansert og iverksatt. Den gir bedrifter med mer enn 20% coronarelatert omsetningsfall i mars, mulighet til delvis dekning av faste utgifter. I april og mai må omsetningsfallet være mer enn 30% i forhold til forrige år.

Det skal søkes på plattformen kompensasjonsordning.no Her finner du i tillegg nyttig informasjon om søknadsopplegget.