Categories
Nyheter

Se mulighetene!

Vi håper at mange bruker den stille tida godt til å bli enda bedre den dagen kundene kommer tilbake. Tinns næringsliv har mange forutsetninger for å komme styrket ut av den omstillingen som denne krisen tvinger fram. Men det krever både optimisme, pågangsmot og at vi gjør gode grep for å møte en etterspørsel og et marked i endring.

Omstillingsprogrammet i Tinn er opptatt av at vi skal bruke tida så godt vi kan for å forberede seg til en mer normalisert hverdag, der samfunnet gradvis åpner igjen. Alt blir trolig ikke som før over natta, og konkurransen om kundene vil for mange bli enda hardere på mange områder. Det gir både utfordringer og muligheter.

I planen for i år har omstillingsprosjektet satt kompetanseheving og – utvikling som sitt viktigste innsatsområde. Det betyr at søknader om bedriftsutviklingsmidler som går til kompetansehevende tiltak blir prioritert,- uavhengig om bedriften er coronarammet eller ikke.

Kompetanse er en av nøklene til konkurransekraft og vellykka omstilling. Ved siden av naturressursene er kompetanse vår viktigste innsatsfaktor. Statlig myndigheter legger stor vekt på at det skal legges til rette for kompetansehevende tiltak, slik at de som er permitterte kan få relevante tilbud, og at bedrifter kan satse på kompetanseheving i stedet for å permittere.

Stortinget har vedtatt og det er under utarbeidelse et regelverk som gjør at permitterte og arbeidsledige kan ta kurs og kortere utdanning uten å miste de statlige ytelsene. 50 millioner er avsatt til å utvikle nettbaserte kurs, og det er bevilget 110 millioner til bransjevise opplæringsprogram, blant annet for reiselivet.

På regionalt nivå har Vestfold og Telemark fylkeskommune nå avsatt 6 millioner til BIO-ordningen (bedriftsintern opplæring). Dette er tilbud som alle bedrifter kan benytte seg av, uansett om en er i nedstenging eller ikke.

Lokalt planlegger vi flere kurstilbud som burde være relevante for mange;

Introduksjonskurs Excel (regneark mm.)

Bruk av digitalisering i forretningsutvikling

I samarbeid med Visit Rjukan planlegger vi kurstilbud mer spesifikt rettet mot reiseliv og handelsnæring. Her er vi åpne for forslag til tema fra næringen.

Når myndighetene nå løsner litt på restriksjonene, og våren har meldt seg, er det tid for å tenke framover.

Hilsen Omstillingsprogrammet i Tinn kommune