Categories
Nyheter

Ledig stilling – Prosjektleder

Tinn Kommune fikk omstillingsstatus i 2015 etter nedleggelse av Rjukan sykehus. Statusen ble gitt for en periode på 3 år og er nå forlenget ut 2020. Bakgrunn for forlengelsen er at Tinn har hatt god fremdrift og kan vise til gode resultater. Det er søkt om statlige midler for videreføring også i 2021, dette avgjøres kort tid før nyttår. Prosjektet vil uansett bli driftet store deler av 2021, da midler allerede er avsatt.

Vi søker derfor etter en 100% prosjektmedarbeider for kalenderåret 2021.

Arbeidet er organisert som et prosjekt med eget styre. Tinn kommune er eier av prosjektet. Programmet benytter Innovasjon Norge sin metodikk og verktøykasse i programgjennomføringen. Prosjektleder ansettes i kommunens næringsselskap, Rjukan Næringsutvikling AS og har sin daglige kontorplass i så måte plassert i Rjukan sentrum.

Kommunestyret har vedtatt en omstillingsplan for Tinn kommune og behandler årlig handlingsplaner og årsrapporter fra omstillingsstyret.

Nåværende prosjektleder går over i en annen stilling i Rjukan Næringsutvikling og vil derfor være fullt tilgjengelig for spørsmål som måtte komme ved oppstart i stillingen.

Vi søker en selvstendig og beslutningsdyktig prosjektleder med evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt. Kjennskap til kommunal og fylkeskommunale prosesser og nettverk er en fordel.

Kvinner oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger kontakt gjerne:

  • Olav Ulleren, nåværende prosjektleder i stillingen,
    Telefon: 908 81 309
  • Rune Hellingsrud, daglig leder Rjukan Næringsutvikling
    Telefon: 926 27 275
  • Rune Lødøen, styreleder Omstilling
    Telefon: 959 45 442

Søknadsfrist: 10.11.2020 Kortfattet søknad med CV sendes til: post@rnu.no