Categories
Nyheter

Aker Clean Hydrogen vil bygge hydrogenfabrikk på Rjukan

En god nyhet for Rjukansamfunnet, hvor ny grønn industri kobles til våre stolte industritradisjoner. Følgende pressemelding fra 19.02.2021 varsler om spennende tider:

Aker Clean Hydrogen vil bygge hydrogenfabrikk på Rjukan
Aker Clean Hydrogen, Tinn kommune og Rjukan Næringsutvikling AS har inngått en samarbeidsavtale med mål om å utvikle en hydrogenfabrikk på Rjukan som vil kunne bidra til lokale arbeidsplasser samtidig som man realiserer en verdikjede for grønn skipsfart langs kysten på Østlandet.
Prosjektet vil benytte tilgangen til vannkraft lokalt for å utvikle et markedsledende hydrogen-prosjekt med lave livssykluskostnader (LCoH*).
Anlegget vil kunne ha en kapasitet på mellom 50 og 80 megawatt og produsere grønt hydrogen som kan brukes i fergetrafikk og annen skipsfart på Østlandet.
Aker Clean Hydrogen vil utvikle og eie det planlagte anlegget, samtidig som man vurdere å invitere inn andre partnere på eiersiden ved en senere anledning. Tinn kommune og Rjukan Næringsutvikling AS vil bidra til prosjektet blant annet ved å stille lokale fasiliteter til disposisjon, inkludert egnet tomt som kan selges eller leies ut.
Vi har det siste året hatt stort fokus på «Det Grønne Skiftet» og derfor meget tilfreds med at Aker Clean Hydrogen valgte oss, siden de er helt i front for industrialisering av dette spennende konseptet, sier Rune Hellingsrud, daglig leder av Rjukan Næringsutvikling AS.
Rjukan er fødestedet til de første hydrogenanleggene som ble bygget, tilbake på 1920 tallet.

-Vi synes det er utrolig spennende å kunne realisere et hydrogenanlegg på Rjukan, som kan være med på å skape grønne verdikjeder, fra fornybar kraftproduksjon til utslippsfri transport til havs, sier Knut Nyborg, administrerende direktør i Aker Clean Hydrogen.
Vi er nå i en fase hvor industrialiseringen av hydrogenproduksjon går fra pilotprosjekter til store anlegg i industriell skala, og også denne gang er Rjukan med fra begynnelsen, sier Tinn kommunes Ordfører, Steinar Bergsland. Ringen er nå sluttet ved at elektrolyse og bruk av fornybar energi er tilbake som den reneste og mest framtidsrettede produksjonsmetoden for framstilling av hydrogen.
Aker Clean Hydrogen har startet en mulighetsstudie for å videreutvikle konseptet for hydrogenproduksjon, inkludert å vurdere muligheter for tilgang på elektrisitet (total tilgang på kraft, tilførsel og nett), logistikk, mulige avtakere av hydrogen og lønnsomhet.
Aker Clean Hydrogen er et nytt selskap som er etablert for å produsere rent hydrogen i industriell skala for det globale markedet. Selskapet har kompetansen og erfaringen som skal til for å utvikle, bygge og drifte store hydrogenanlegg over hele verden. Aker Clean Hydrogen er etablert av Aker Horizons, et investeringsselskap med mål om å bidra positivt til utslippskutt gjennom selskap som driver innen fornybar energi og beslektet teknologi.