Categories
Nyheter

Nye søkbare midler til næringslivet i Tinn!

Tinn kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets kompensasjonsordning, blitt tildelt 516 000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning.

Tinn kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

PRIORITERING AV SØKNADER 
Søknader vil bli behandlet fortløpende så lenge det er midler igjen på ordningen.

Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

Søknader vil også sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og eller andre ordninger.

REGELVERK FOR BEHANDLING 
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en 3–års periode.

NETTSØKNAD:
Søknad opprettes og sendes på www.regionalforvaltning.no.
Oppgi tap av omsetning, og eller ekstrakostnader i forbindelse med pålagte koronatiltak. Det må legges ved dokumentasjon på omsetningstap og ekstrakostnader. Det må også oppgis hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere.

NY SØKNADSFRIST!
Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist 20.08.21

UTBETALING AV TILSKUDDET
Tilskuddet utbetales i all hovedsak etterskuddsvis etter rapportering og dokumentasjon av utgifter.  

TILLEGGSINFORMASJON

Se også: https://www.rablad.no/en-halv-million-kroner-til-reiseliv-og-uteliv-na-kan-det-sokes-om-midler-hos-rnu/s/5-90-209401

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:


Rjukan Næringsutvikling AS

Rune Kolstad

Telefon: 97715927

E-post: rune.kolstad@nuas.no

Rune Hellingsrud

Telefon: 92627275

E-post: rune.hellingsrud@rnu.no