Categories
Nyheter

Utlysninger Viken fylkeskommune høsten 2021

Her kommer litt informasjon om de ulike utlysningene og støtteordningene for høsten 2021, som kan være relevante for organisasjoner i samspill med næringslivet i Kongsbergregionen.

Del gjerne i deres nettverk internt og eksternt. Utfyllende informasjon om hver ordning, finner dere i linkene nedenfor.

Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2021
Formålet med støtteordningen er å delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, innovativ teknologi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller – som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken.
Søknadsfrist: 27. oktober 2021
Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2021 – Viken fylkeskommune

Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)
Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.
Søknadsfrist: Løpende
Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION) – Viken fylkeskommune

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring sommer og høst 2021
Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifter skal kunne øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.
Søknadsfrist: Løpende ut 2021
Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring sommer og høst 2021 – Viken fylkeskommune

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høsten 2021

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune.
Søknadsfrist: 22. oktober 2021
Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høsten 2021 – Viken fylkeskommune

RFF Viken Regionalt innovasjonsprosjekt i det offentlige, og Regionalt innovasjonsprosjekt i bedrift, Søknadsfrist 20.oktober og Avklaringsmidler, løpende frist:

Utlysninger liste (regionaleforskningsfond.no)

Kontakt:

Trine Magnus

Spesialrådgiver

Rådsområde Næring, avdeling for forskning og innovasjon

mobil:  +47 92437250