Categories
Nyheter nyheter

NY SØKNADSFRIST!

Søkbare midler til næringslivet i Tinn! Tinn kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets krisepakke fase 3, blitt tildelt 1.5 millioner kroner i kommunale næringsfondsmidler. Målgruppen er eksisterende virksomheter/bedrifter og gründere med org. nr. i Tinn kommune. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke […]

Categories
Nyheter nyheter

Corona; – å komme over kneiken og møte framtida.

Nest etter å begrense smittespredning og holde helsevesenet i god form, har forståelig nok folk, næringsliv og myndigheter vært mest opptatt av å berge det som berges kan av bedrifter, arbeidsplasser og privatøkonomi i den første perioden etter at sjokket kom, midt i mars. Det ble iverksatt en rekke pakker og ordninger med sikte på […]