Finansiering

På denne siden finner du informasjon om ulike fond og annen støtte du kan søke for å få midler til din bedrift eller næring.

VIRKEMIDLER FOR GRÜNDERE, NÆRINGSDRIVENDE OG LANDBRUK I TINN

Stiftelsen Næringsfondet for Tinn kommune og Tinn kommunes omstillingsprosjekt har satt av virkemidler som skal gå til å fremme næringsutvikling i Tinn.

Bedrifter eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra disse fire ulike ordningene:

SØKNADSKRITERIER

Søknadene må inneholde forretningsplan og budsjett for bedriften og det omsøkte tiltaket. Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret med forretningsadresse Tinn og ha mål om aktivitet i Tinn kommune.

Områder prioritert i kommunens nærings- og omstillingsplan skal ha prioritet. Det kreves egenfinansiering på 50%, hvorav 30% kan være i form av egen tid. Timesats maks kr 500,- pr. time.

Tilskuddet utbetales etter gjennomført prosjekt og basert på prosjektrapport med dokumenterte kostnader. For Næringsfondets ordinære virkemidler og innen landbruk under pkt. 2 og 3 gjelder egne ordninger. Midlene disponeres iht reglene for bagatellmessig støtte.

NÆRINGSFONDET

Næringsfondets gründerfond – En prøveordning med tilskudd engangsbeløp inntil 50.000 for oppstartsbedrifter

Næringsfondets ordinære virkemidler – tilskudd, garantier og lån

Næringsfondets avsatte tilskuddsmidler innen landbruk 

Søknader følger Næringsfondets ordinære vedtekter for framtidsrettede prosjekter innenfor følgende formål:

 1. Grunnlagsinvesteringer o.l. for tilrettelegging av ny næringsvirksomhet i Tinn kommune
 2. Industrireising og annen næringsvirksomhet i Tinn kommune
 3. Vegformål
 4. Planlegging, prosjektering, konsulent-oppdrag mv. innenfor formålene a) til c)
 5. Landbruksprosjekter
KONTAKTINFORMASJON

Er du usikker på hvilken ordning du skal søke på eller har andre spørsmål knyttet til søknaden, ta kontakt med:

Søknader til Næringsfondet rettes til: steinar.ulla@rnu.no
Næringsfondet for Tinn kommune, postboks 63, 3661 RJUKAN

Søknader om tilskuddsmidler innen Landbruk rettes til: knut.volland@tinn.kommune.no
Tinn kommune, enhet for plan og landbruk, postboks 14, 3661 RJUKAN

Tinn Kommunes Næringsfond
Fondet ble opprettet etter endring av vedtekter i mai 1988 og formålet med det er å arbeide for å etablere ny næringsvirksomhet i Tinn kommune. Les mer om dette HER.


Søk på andre mulige finansieringssider her:


NAV – dagpenger under etablering

Er du arbeidsløs og ønsker å etablere egen virksomhet kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten. Ytelsen kan innvilges for to faser i etableringsforløpet: en utviklingsfase på inntil åtte måneder og en oppstartsfase på inntil fire måneder (12 måneder totalt). For å søke om dagpenger under etablering, er det et vilkår at du allerede mottar dagpenger.

For å finne ut om denne ordningen er aktuell for deg må du kontakte din veileder på ditt lokale NAV kontor.

Les mer: NAV sider om ordningen


Altinn har oversikt over et bredt spekter av støtteordninger for deg og din virksomhet.


Etablerere innen kunst og kultur ha muligheter som:


Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.


Stiftelser som kan gi støtte til prosjekter

 • Sparebankstiftelsen
  Sparebankstiftelsen gir støtte til prosjekter innen kunst, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter eller kulturminner.
 • Gjensidigestiftelsen
  Gjensidigestiftelsen støtter frivillig arbeid og frivillige organisasjoner.
 • Sparebankstiftelsen Telemark
  Sparebankstiftelsen Telemark ble gir støttet til ikke kommersielle prosjekter som bidrar til utvikling i samfunnet.