Reiseliv

Her er ett utvalg av prosjekter knyttet til reiselivsutvikling:

Her er noen prosjekter som er i oppstartsfasen eller under utarbeidelse:

Forstudie Rjukan Handels, – og Serviceforening

Langsiktig effektmål:
Målet er å øke omsetningen, sikre, samt øke antall arbeidsplasser innen handel og service gjennom bruk av digitale verktøy.

Mål for forstudien:
Denne forstudien skal undersøke og i størst mulig grad besvare noen relevante spørsmål knyttet til omfang, nivå, behov samt med hvilke digitale verktøy en slik målsetning som beskrevet ovenfor kan nås.

Prosjekter under utarbeidelse:

  • Forstudie ang. etablering av inkubator knyttet til næringsutvikling/gründervirksomhet i Tinn.
  • Forstudie ang Rjukan/Tinn som filmlocation

 

Leave a Reply