Støtteordninger

Støtteordninger

Rjukan Næringsutvikling AS vil bidra til, og gjerne være behjelpelig slik at næringslivet og deres prosjekter kan benytte seg av virkemiddel som støtteordninger til forskning, utvikling, lån og andre ordninger som virkemiddelaktørene har til rådighet.

Vår viktigste samarbeidspartner i den sammenheng er Innovasjon Norge. Telemark har et eget Innovasjon Norge kontor, Rjukan Næringsutvikling har over tid opparbeidet seg et godt samarbeid med Innovasjon Norge. Nærmere beskrivelse av deres virksomhet finnes på Innovasjon Norges hjemmeside

Rjukan Næringsutvikling er også medlem av Connect Norge, nærmere beskrivelse finnes på deres hjemmesider.
Vi ønsker å bringe deres prosjekter inn i dette nettverket, det kan vise seg å være svært nyttig for den videre utvikling.

Tinn kommune er en del av Kongsbergregionen. Rjukan Næringsutvikling deltar aktivt i regionale prosjekter som fremmer næringsutvikling i kommunen og regionen. Les mer om Kongsbergregionen og hold deg oppdatert.

Leave a Reply