Tinn gjennom den grønne omstillingen

Hei,Vi ønsker å invitere deg til omstillingskonferansen!

Konferansen markerer avslutning av omstillingsprosjektet og peker på mulighetene videre.

Dato: 2. desember

Klokkeslett: 09.00-15.00

Sted: Rjukan Næringspark/snekkerverkstedet

Rjukan Næringsutvikling i samarbeid med Tinn Sparebank, ønsker å invitere til konferanse som markerer avslutningen av omstillingsprosjektet. Det ønsker vi å gjøre ved å peke på de store mulighetene Tinn har, for å ta en betydelig rolle i den grønne omstillingen av norsk økonomi.

Norge er nå rigget for det grønne skiftet, og omstilling av økonomien og arbeidslivet skal sikre at vekst skjer innenfor naturens tålegrenser.

Hvilke muligheter ligger i den grønne omstillingen, hvordan kan vi sikre grønne arbeidsplasser og et konkurransedyktig næringsliv?  Gjennom faglig bredde blant innledere og paneldeltakere vil vi legge til rette for tverrfaglige diskusjoner, kunnskapsutveksling, ny innsikt og engasjement.

Påmelding og deltakelse

Vi planlegger for fysisk deltakelse på konferansen. Det vil også være mulig å følge konferansen digitalt. Alle får tilsendt lenke til strømming i forkant av konferansen.

Meld deg på konferansen ved å bruke denne påmeldingslenken.  NB! Påmeldingsfrist 30.11.21.

Det er begrenset med plass, så her gjelder første mann til mølla prinsippet.

Programmet er Klart

Her er programmet for Konferansen:

Streaming av konferansen er nå mulig

Klikk på link nedenfor for å streame konferansen direkte: